Medeltjocka

20140531-075035-28235582.jpg

55 sjömil till inloppet till Mariehamn… Svänger snart söder ut för att lämna skärgården och ta oss över skiftet strax norr om stora farleden.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *