Uncategorized

Avmastat

Sling av typen strypsnara fixerades en bit ovanför motorlanternan (ca 1/3 kvar upp till övre spridaren), änden säkrades i knap nära mastfoten.

IMG_2783.JPG

IMG_2782.JPG

IMG_2787.JPG

IMG_2785.JPG

IMG_2786.JPG

 

Mastkran - skiss

Mastkran – skiss

 

Tillvägagångssätt.

0. Förbered rigg: ta bort mast, bind upp fall, lossa elkablar m.m. Lossa alla saxsprintar och ringar. Lätta på inre och aktre vanten. Lätta på akterstag.

1. Kasta en tunn lina (3 mm) fäst i eltejprulle från fören över undre BB spridaren, kasta tillbaka från akter över SB spridare.

2. Fäst en tamp (10 mm x 6? m) och dra runt. En ögla i ena änden, trä genom egen part ( =strypsnara).

3. Ställ in mastkranen. Övre armen i horisontellt läge för att nå ända ut till centrum av båt. Kranen in mellan förstag och mast.

4. Fäst mastkranens krok i denna stora ögla. (Fäst kontroll-lina i öglan för att kunna dra runt radar). Hissa öglan uppåt med mastkran, förbi radar. Dra åt snaran. Fäst änden på lämplig knap. (Säkrades med extra tamp runt en vinsch på masten).

3. Sträck upp mastkranen. Lätta på vant/förstag/akterstag så masten står löst. Släpp loss inre och aktre vanten helt.

4. Veva upp masten i kran någon millimeter. 1 gubbe håller i mastfoten.

5. Lossa sidovanten (börja med den sida som är i lä av vinden) och fäst vid mast.

6. Lossa förstag och fäst vid mast.

7. Lossa akterstag och håll i för att styra masten.

8. Hissa upp masten, fri från mastfoten.

9. Vinkla masten (den som står vid mastfoten) framåt/uppåt för att gå fri över mantåg och in mot land. Dra i akterstag för att hjälpa till.

10. Vrid runt kranen så masten kommer inåt land. Styr med akterstag.

11. Sänk ner masten mot mastvagnen samtidigt som mastfotsgubben backar inåt land. Tyngdpunkt strax ovanför motorlanterna.

12. Ta loss samtliga spridare, vant m.m.  (Akterstag får sitta kvar). Vindgivare, Windex (ej själva pinnen). VHF antenn kvar(?)

 

Spinnaker

Med inlånad fördäckare fick jag äntligen upp spinnakern!

2-4 m/s W och varmt väder 20+

IMG_2464.JPG

IMG_2479.JPG

IMG_2472.JPG